You are currently viewing Vaderdag statement juni van 2023

Vaderdag statement juni van 2023

Thema: Versterk uw mannenhart!

Mannen en vaders hebben vaak de beste dromen en verwachtingen over zichzelf.
Zoals de beste sporter zijn, de hard werkende en best betaalde medewerker of manager, piloot zijn etc.

Dat mannen talent hebben, daarover bestaat geen twijfel. Talent is het vermogen om uit te blinken in één of meer vaardigheden. Maar in het leven hebben we meer dan talent alleen nodig om onze doelen te verwezenlijken. Talent opent de deur naar succes, maar karakter houdt de deur open.

Karakter is de innerlijke, stabiele eigenschap om vanuit een diepe overtuiging, een diepe drijfveer, te handelen. Ongeacht de omstandigheden en de gevolgen. En juist hier, op het gebied van karakter gaat het mis bij sommige mannen.

We zien onder andere seksuele uitspattingen, woede uitbarstingen waar vrouw en kinderen onder kunnen lijden.

Kijken we echter verder, naar het gedrag – onder de stoere laag – van de man, dan zien we pijn, heel veel pijn, die het mannenhart verscheurt en in beslag genomen heeft.

Daarom schenken we in deze vadermaand aandacht aan het hart van de man.

Man Mit’ Man roept alle mannen op om deel te nemen aan de activiteiten rondom het versterken van het mannenhart.
Ook u!

Namens Bestuur en medewerkers Stichting Man Mit’ Man,

Reginald Cairo
Directeur

Leave a Reply