You are currently viewing Man Mit’Man en Vaderdag 2023

Man Mit’Man en Vaderdag 2023

Sterk en moedig

Dit jaar heeft Stg. Man Mit’Man het thema “versterk het vaderhart” uitgewerkt in inleidingen en workshops. Als vaders staan we namelijk voor grote uitdagingen.

Puur fysiek gedacht, gaat het bij versterking van het hart, om zorgen dat dit orgaan zo optimaal mogelijk functioneert. Dat kan door op regelmatige basis aan lichaamsbeweging te doen. Het meest eenvoudige is lopen, fietsen of zwemmen. Deskundigen geven aan dat je daar tenminste 30 minuten per dag aan mag besteden. Regelmatige oefening van het lichaam gaat overgewicht tegen, laat de bloeddruk dalen, vermindert cholesterol levels en versterkt de hartspier. Veel mannen zullen het hiermee eens zijn. De uitvoering laat echter, door allerlei omstandigheden, soms wat te wensen over. Toch moeten we elkaar als mannen blijven aansporen om de hartspier te versterken. Oefeningen zoals eerder genoemd, kunnen individueel of samen met anderen bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Versterken van het vaderhart kan ook op ander vlak. We worden als vaders regelmatig geconfronteerd met de druk van het leven. Investeren in ons gezin kost niet alleen tijd, maar ook energie en geld. Met alle uitdagingen waar we als land voor staan, worden onze persoonlijke zorgen groter. Kom ik uit met wat ik verdien? Moet ik nog een baan erbij? Vragen die bij nogal wat mannen opkomen.  Sommigen van ons worstelen met de stress die met onder andere dit soort zorgen gepaard gaan. Praten met anderen hierover, kan soms verlichting brengen. Het is echter zo dat vaders/mannen de zorgen en uitdagingen voor onszelf willen houden. Deze houding maakt het vaak nog moeilijker.

We weten bij Man Mit’ Man hoe belangrijk het is om als kerels met elkaar issues die knellen te bespreken. Dit geeft verlichting, het wij gevoel wordt ontwikkeld en het individuele hart ervaart verlichting c.q. versterking. No man is an island. We hebben elkaar nodig! En in het delen van overwinningen en uitdagingen ontstaat er binding en groei.

Er zijn vaders die hun rol prima verstaan en goed invulling daaraan geven. Complimenten daarvoor! Maar versterken van vaders die met uitdagingen worstelen is van enorm belang. Tegen die vaders zeggen we:”Don’t give up!” In het contact met anderen, in het delen van het leven ontstaan mogelijkheden tot verbetering.

Naast deze sociale acties is er nog een verticale, namelijk een relatie met God. Veel mannen kennen of bidden: “Het Onze Vader”. Het begin van dit gebed helpt ons te begrijpen dat God onze Vader wil zijn. Een relatie met Hem draagt bij aan de versterking van het vaderhart. Dat is wat wij de geestelijke dimensie noemen. Sterke en moedige mannen kennen het belang van goede relaties met anderen en met God.

Stichting Man Mit’ Man wenst in dit licht alle vaders een Blesi Papadey toe.  Meki wi tan power makandra!                                                                                                                              

Stichting Man Mit’Man

Leave a Reply