En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Rom. 12:2

Wat is Man Mit' MAn


Man Mit’ Man is een interkerkelijke mannenorganisatie die zowel in kerken als in de samenleving jongemannen en mannen als invalshoek (doelgroep) ziet om herstel en vernieuwing in de samenleving te bewerken.

De principes van man mit' man

Ontwikkelen van een hechte relatie met God.

Ontwikkelen van open vriendschapsrelaties met andere mannen.

Ontwikkelen van een gezond leven in elk opzicht.

Bevorderen van sterke huwelijken en - gezinnen.

Stimuleren van betrokkenheid van mannen in kerken.

Stimuleren tot uitvoering van het Grote Gebod en de Grote Opdracht.

Waarom Man Mit’ Man?

Hoe Helpen?