MAN MIT' MAN

Een interkerkelijke mannenorganisatie die zowel in kerken als in de
samenleving jongemannen en mannen als doelgroep ziet om herstel en
vernieuwing in de samenleving te bewerken.

Missie

Man Mit’ Man legt zich op basis van Bijbelse principes toe op vernieuwing van het
denken van de man op alle levensgebieden.

De Geschiedenis van man mit' man

Man Mit’ Man begon in 1999 met een visie ontwikkeld door drie mannen n.l. Ernest
Gimith, Courtney Street en Carl Breeveld. Daarin werd duidelijk dat er in de houding
en manier van denken en leven van een betrekkelijk groot aantal mannen
verbetering nodig was.

De beweging begon op 2 december 1999 toen op die avond en de dag daarna de
eerste Nationale Mannen Conferentie werd gehouden. Vanaf toen vond deze
activiteit jaarlijks plaats. Ook Regionale en Plaatselijke mannenbijeenkomsten
worden gehouden. Zulke activiteiten staan dichterbij de mannen en hun omgeving.
De oprichtingsakte van de Stichting Man Mit’ Man dateert van 19 juni 2000.

De principes van man mit' man

Ontwikkelen van een hechte relatie met God.

Ontwikkelen van open vriendschapsrelaties met andere mannen.

Ontwikkelen van een gezond leven in elk opzicht.

Bevorderen van sterke huwelijken en - gezinnen.

Stimuleren van betrokkenheid van mannen in kerken.

Stimuleren tot uitvoering van het Grote Gebod en de Grote Opdracht.

Directie en Bestuur

Reginald en Wilma Cairo-Kohinor functioneren sinds augustus 2010 als directeurs echtpaar.

Het huidige bestuur bestaat uit Carl Breeveld, Marcel Reding, Frans Eersteling, Jerrel Pinas, Sunny Nazier en Earl Amelo.

Bestuur Stichting Man Mit’ Man Nederland bestaat uit Luciën Sweet voorzitter, Norman van Engel en Jan van Aaron.

Toekomst

Het huidige bestuur wil gaan naar een next level in het werk. Dat houdt in, naast dat wat reeds plaatsvindt, er meer structurele stappen gezet zullen worden. Uitbreiden van het aantal fulltimers, opzetten van een mannenkliniek en trainingscentrum, intensieve toerusting van jongens en mannen ook via social media.