Man Mit’ Man’s Vaderdag program voor juni 2023. Middels deze activiteiten willen we kenbaar maken dat vaders nodig zijn en een hele cruciale rol spelen in de opvoeding van kinderen.