You are currently viewing De invloed van COVID-19 op Suri-christenen

De invloed van COVID-19 op Suri-christenen

Met betrekking tot de ‘hamvraag’  Covid-19 vaccin ja of nee, is de
verhouding onder Surinaamse christenen fifty-fifty. Dit blijkt uit een
onderzoek van prof. dr. Franklin Jabini in het kader van Covid-19 en
christenen.


Jabini deed onderzoek onder christenen van alle leeftijden en uit
verschillende kerkelijke gemeenten. De gelovigen gaven hun mening over
de invloed van het dreigende coronavirus op hun persoonlijke
geloofsbeleving. Ook werd naar hun ervaring met de digitale
samenkomsten gevraagd.

Jabini deed vorig jaar al een onderzoek op dit vlak. Er waren toen
beduidend minder respondenten, namelijk 152. In dit onderzoek zijn er 708
christenen uit negen verschillende denominaties ondervraagd. Meer dan de
helft van de respondenten komt uit de evangelische gemeente. Dit bepaalt
grotendeels de uitkomst van de vaccinatie-standpunt. de resultaten van het
onderzoek kunt uzelf lezen.


Tenslotte wil ik Romeinen 14:1-23 aanbevelen en onze tijd niet te stoppen
in wat ik een non-discussie noem.  Veeleer wil ik u wijzen op het belang van
de redding in Jezus Christus die geldt voor zowel gevaccineerden als niet-
gevaccineerden.


Daar zullen we naar mijn mening op moeten focussen, want de
behoudenis(redding!) is in niemand anders dat in Jezus Christus.

In liefde,
Carl Breeveld

Leave a Reply